Osobnosti v kultuře

 

PRO AMICIS MUSAE

2018
Jana Spathová (záchrana. popularizace a rehabilitace památkového fondu na území Zlínského kraje s národním přesahem)
2017
Růžena Děcká (propagace cimbálu, lidových a folklorních tradic)
2016
Eva Nováková (zápis Arcibiskupského zámku a zahrad do dědictví UNESCO)
2015
Vlasta Grycová (péče o lidové tradice v oblasti písňové tvorby)
Věra Kovářů (etnografka)
2014
Jiří Jilík (publicista, šéfredaktor Slováckých novin)
2013
Josef Holcman (spisovatel, ocenění získal za soustavnou literární a publikační činnost)
Václav Maňas ml. (hudební skladatel, ocenění za soustavnou kompoziční a aranžérskou činnost pro české a moravské hudby)
2012
Eva Urbachová (celoživotní etnografická práce v Muzeu regionu Valašska)
2011
Mgr. Jiří Severin (významný přínos kultuře regionu)
2010
Mgr. Helena Chybová (práce na záchranných archeologických výzkumech, kniha Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města)
2009
Otmar Oliva (za rozvoj tradice křesťanského kulturního dědictví)
2008
PhDr. Josef Jančář, CSc. (etnograf)
2007
Mojmír Trávníček (literární kritik a editor z Nového Hrozenkova)
2006
Pavel Hejcman (spisovatel z Bystřice pod Hostýnem)
2005
PhDr. Karel Pavlištík, CSc. (pracovník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

 

Bienále Valmez

2013
Cena Rudolfa Schlattauera – Pavla Malinová (*Vsetín)
Čestná Cena – Tadeáš Kotrba
Cena veřejnosti – Tadeáš Kotrba
2010
Cena Rudolfa Schlattauera – Jaroslav Koléšek
Čestná cena – Petra Brázdilová
Cena veřejnosti – Filip Dobiáš
2008
Cena Rudolfa Schlattauera – Marcela Podzemná
Čestná cena – Viera Sobková