OCENĚNÍ A ČESTNÍ OBČANÉ

Cena města Vsetína

2015
Jaroslav Sankot (primář)
2014
Zdeněk Hartinger (umělecký fotograf)
2013
Miroslav Evják (významný přínos v průmyslovém rozvoji města)
2012
Milan Drlík (pedagog a společenský organizátor)
2011
Rudolf Magdon (hudebník, folklorista)
2010
Jana Rokytová (pedagožka)
2009
Antonín Kaderka (malíř)
2008
Alena Zdražilová (vedoucí dětského folklorního souboru Malá Jasénka)
2007
František Božek (lékař)
Květoslav Kotas (lékař)
2006
Otakar a Libuše Švecovi (Kohútek)
2005
Jaromír Bazel st. (oblast jazzu a klasické hudby)
2004
Jaroslav Čermák (zarybňování vod Valašska)
2003
Eva Urbachová (národopis a muzejnictví),
Jaroslav David (činnost pro zdravotně postižené)
2002
Božena Rašková (činnost pro tělesně postižené a onkologicky nemocné),
Oldřich Ondřejík (činnost v Českém Červeném kříži, kronikář)
2001
Jiří Parduba (pedagogická činnost a činnost v Sokole, Valašsko)
2000
Břetislav Rokyta (pedagogická práce a rozvoj folku, učitel a ředitel ZŠ Trávníky)
2000
Břetislav Rokyta (pedagogická práce a rozvoj folku, učitel a ředitel ZŠ Trávníky)