Jak dobře znáš Aloise Mikyšku?

18

Znáš právníka a politika Aloise Mikyšku, „valašského Pámbíčka“?

1 / 6

Narodil se Alois Mikyška ještě za Rakouska-Uherska?

2 / 6

Jakého vzdělání se Aloisovi dostalo?

3 / 6

Se kterým městem je spojen jeho život a kde byl zvolen starostou?  

4 / 6

Jaké ocenění získal Alois Mikyška za svou neúnavnou společenskou činnost?

5 / 6

Co bylo příčinou smrti Aloise Mikyšky?

6 / 6

Kdo je autorem knihy o životě Aloise Mikyšky Sláva a pád Valašského pánbíčka?

Your score is

0%